Girighetsstyrd Cynism Inom Läkemedelsindustrin Förhindrar Allergivaccin Att Släppas På Marknaden.

Tidigare idag intervjuades immunologforskaren Hans Grönlund från K.I. i radio P4 Stockholm. Hans berättade om något som jag själv tog upp i en artikel redan 2006 i Frontface Magazine.
Bilden ovan: Huang, forskningsstudent, Klas Jönsson, anknuten forskare, Claudia Queiroz, anknuten forskare, Anna Whiteman, doktorand, Guro Gafvelin, forskare, Hans Grönlund, forskare och gruppledare, Markus Back, forskningstekniker, Erik Holmlund, forskningssamordnare, Mattias Bronge, doktorand. Till höger, uppifrån-ner: Ola Nilsson, anknuten forskare, Andreas Kaiser, anknuten forskare, Klara Asplund, biomedicinsk analytiker.

I radiointervjun berättade Hans Grönlund om hur han och forskargruppen han anför på KI, färdigställt ett vaccin som kan råda permanent bot på de flesta allergiproblem vi lider av. Vaccinet är färdigtestat och finns, som Hans Grönlund benämner det, redan ”på hyllan”, färdigt att serveras.
Dessvärre har ha stångat pannan blodig när han försökt få läkemedelsbranschen att gå in och ta det vidare som en säljbar produkt. Hans berättade att samtliga företag han besökt, har tackat nej, då de beräknar att de symptomlindrande antihistaminpreparat de tillhandahåller, är mer inkomstbringande, eftersom de som lider av allergier, hela tiden måste köpa mer för att få en någorlunda dräglig tillvaro.

Alltså, man har en iskall och empatilös hållning gentemot alla de millioner människor, som dagligen lever med sämre livskvalitet på grund av sina allergiska besvär och som måste undvika både viss föda och att kunna umgås med många djurarter. Detta är inget annat än en stor skandal.
Läkemedelsindustrin borde tvingas skriva under ett etikavtal för att få verka över huvud taget. Ett avtal där de förbinder sig att, precis som läkare och tandläkare, verka för patientens bästa som prio ett, innan girigheten skall få ta över besluten.

Eftersom jag själv under många år varit verksam som tandläkare och lärare vid Tandläkarhögskolan i Stockholm, har jag själv varit involverad i forskning och klinisk applikation av forskningsresultat, så jag har rätt bra koll på ämnesområdet. När jag själv under min studietid hade kommit till 10:e och sista terminen, uppvaktades vi intensivt av ett antal läkemedelsföretag, som på flera olika sätt mutade oss för att vi skulle använda just deras produkter till våra patienter.

Hans Grönlund berättade vidare, att hans grupp även nått ytterst långt i att få fram ett vaccin mot CANCER. Låt oss nu göra tankeexperimentet att läkemedelsbranschen räknar ut att de tjänar mer pengar på cellgifter än på ett sådant vaccin… och däeför vägrar producera det för användning, trots att det kan påvisas vara den bästa lösningen, hur skulle detta tas emot av allmänhet och patienter samt dessas intresseorganisationer?

Tycker vi på alla sätt direkt skall stödja Hans Grönlund och hans forskargrupp på de sätt vi har förmåga till, så vi först kan bli av med alla allergier… och sedan den förhatliga Cancern.
Mitt sätt är att skriva det här, 14 år efter att jag tog upp ämnet första gången.
GO, Hans Grönlund, GO!!! We support You!!!

PS
Att hans dessutom berättade att de skulle kunna ha ett vaccin mot Corona klart inom kort men inte fått något direkt visat intresse, är en anna historia… eller är det?

Text och illustrationer Peter Ortvik.

Lämna en kommentar

Scroll to Top